Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

adres:

Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

tel./fax 061 425-52-98,

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Struktura organizacyjna:
 1. Dyrektor PCPR - pokój 0.07,
 2. Z-ca Dyrektora - pokój 0.08, tel. 614246686,
 3. Sekretariat - tel. 614255298,
 4. Dział Metodyczny i Instytut. Pomocy Społecznej - pokój 0.08, tel. 614246687, 614246689, 614249991 (osoby pracujące w dziale udzielają przede wszystkim informacji - patrz zadania Centrum z zakresu pomocy społecznej),
 5. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – pokój 0.08a, tel. 614246682, 614246683, 614246684, 614246685 (osoby pracujące w dziale udzielają informacji - patrz zadania Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej),
 6. Księgowość – pokój 1.21 i 1.22, tel. 614246692,
 7. e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl, pcpr@powiat-gniezno.pl, pcpr@powiat-gniezno.pl,
 8. numer komunikatora Gadu Gadu: 6509011.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zostało powołane Uchwałą Nr IV 18/99 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 1999 r., (na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna - Dz. U. Nr 133 poz. 872.)

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Przy realizacji wspomnianych zadań współpracujemy z organami administracji rządowej, samorządowej , z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, Związkami Wyznaniowymi, Fundacjami ,Stowarzyszeniami, Pracodawcami, Osobami Fizycznymi i Prawnymi.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy:

 1. Organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizowanie mieszkań chronionych
 2. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo jej pozbawionym, poprzez m.in. rozwój rodzinnej opieki zastępczej
 4. Finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia
 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 6. Udziela informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach
 7. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
 8. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych
 9. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity z póź. Zmianami/;

rodziny zastępcze:

rozporządzenie RM z dnia 29 września 2001 roku w sprawie rodzin zastępczych Dz.U.Nr 120 poz.1284 ;

pełnoletni wychowankowie:

rozporządzenie MPiPS z dnia 9 października 2001 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej należy:

 1. Umożliwienie uczestnictwa osobą niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych /indywidualne osoby niepełnosprawne*/
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym /indywidualne osoby niepełnosprawne, organizacje społeczne, indywidualne osoby niepełnosprawne; osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej */
 3. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych /indywidualne osoby niepełnosprawne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 4. Budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji /osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych*/
 5. Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych /indywidualne osoby niepełnosprawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 6. Dofinansowanie do sportu , kultury, rekreacji i turystyka osób niepełnosprawnych /osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 7. W nawiasach podano informację dot. tego kto może ubiegać się o pomoc na realizację określonego zadania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , z póź zmianami ; Rozporządzenie MPiPS z dn. 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr. 96 poz.861- nowe zadania powiatów.

Godziny urzędowania:

pn.—pt. 7.30 –15.30

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510401

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno