Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Świetlica Środowiskowa

Adres:

ul. Lecha 5
62-200 Gniezno

Tel.: 424-07-69

Dyrektor:

Radosław Kuźmicz

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, a nadzór nad Świetlicą sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Świetlica działa na podstawie : art.33 l ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr.64, poz.414 z 1998r. z p.zm.) ; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( (Dz.U.Nr 80, poz.900 ).

Świetlica Środowiskowa "Dzieci z chmur" powstała jako jedna z pierwszych w Polsce w 1994r. Jej ideę wyrażają trzy zdania:

W czym Ci pomóc?
Spróbuj, a dasz sobie radę.
Dobrze, że jesteś!

Praca Świetlicy adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowym celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz socjoterapia. Naszym dążeniem jest wspomaganie rozwoju dzieci oraz ukształtowanie w nich takiej osobowości, by w przyszłości były zdolne do odpowiedzialnego, zdrowego emocjonalnie, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi życia. W placówce prowadzone są następujące formy pracy środowiskowej:

 1. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 2. zajęcia socjoterapeutyczne,
 3. zajęcia korekcyjne, kompensacyjne,
 4. indywidualne programy korekcyjne,
 5. pomoc w nauce,
 6. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, wycieczek i biwaków,
 7. współpracę z rodziną dziecka,
 8. stałą współpracę, przede wszystkim z PCPR, ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz sądem itp.
 9. w miarę możliwości pomoc socjalną i dożywianie.

Wszelkie zajęcia prowadzone z wychowankami zmierzają do budowania w nich poczucia własnej wartości, samoakceptacji, poszerzania samoświadomości, rozwoju umiejętności interpersonalnych, precyzowania celów życiowych. Uzupełnianie deficytów w tych sferach prowadzi do właściwego przystosowania do rzeczywistości i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


W Świetlicy (łącznie z dyrektorem) zatrudnionych jest czterech pedagogów w zakresie:

 1. pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i terapeutycznej,
 2. pedagogiki społecznej i terapii pedagogicznej,
 3. pedagogiki pracy socjalnej,
 4. socjologii i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Godziny i dni urzędowania
od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00 - 19.00

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510311

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno