Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Punkt Paszportowy

W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego można zwrócić się o wydanie paszportu. Oprócz głównego punktu mającego siedzibę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wniosek o wydanie paszportu na terenie Wielkopolski można składać w 4 delegaturach WUW – w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile oraz w 4 terenowych Punktach Paszportowych - w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Szamotułach. Gnieźnieński Punkt obsługuje głównie mieszkańców trzech powiatów: gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego, aczkolwiek jeśli mieszkańcy innych powiatów byliby zainteresowani załatwieniem paszportu w Gnieźnie – nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Punkt w Gnieźnie jest otwarty od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki aż do godz. 17.00.

Siedziba Punktu Paszportowego w Gnieźnie:

ul. Jana Pawła II 9/10, pokój nr 10,11 parter
62-200 Gniezno.
czynny:
poniedziałek - 10.00 - 16.45
wtorek - piątek 8.00 - 14.45

 • Tomasz Pawłowski - inspektor, tel. /061/ 424 66 30; fax. /061/ 424 66 31
 • Barbara Ciesielczyk - inspektor, tel. /061/ 424 66 30; fax. /061/ 424 66 31 1
Terenowy Punkt Paszportowy realizuje zadania dotyczące:
 • przyjmowania i opracowywania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów;
Terenowy Punkt Paszportowy realizuje zadania wynikające z ustawy: :
 • o dokumentach paszportowych /Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2006 roku/; /;
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU:
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami
  Osoby dorosłe:
  1. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  2. Dowód osobisty,
  3. Poprzedni paszport,
  4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do opłaty ulgowej
UWAGA!
Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście
  Osoby małoletnie

Zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, wyrażają oboje rodzice z dowodami osobistymi lub jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

  1. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  2. Dowód wniesienia opłaty paszportowej,
  3. Poprzedni paszport,
  4. PESEL dziecka,
  5. Akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
  6. Paszporty rodziców w celu anulowania dokonanych wcześniej wpisów dzieci,
  7. Legitymację szkolną,
  8. W przypadku śmierci jednego z rodziców przedłożyć do wglądu: - akt zgonu rodzica (oryginał)
Opiekunowie prawni składają wnioski na podstawie zgody sądu na wydanie paszportu.

UWAGA !
Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.
Małoletni, który ukończył 13 rok życia składa podpis we wniosku paszportowym.


INFORMACJE DOT. WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ OBOWIĄZUJACYCH OPŁAT ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.poznan.uw.gov.pl
lub
www.mswia.gov.pl


Informacje dot. etapu realizacji wniosku o wydanie paszportu znajdują się na stronie internetowej:
www.paszporty.mswia.gov.pl


Opłaty:
  1. 140 zł - opłata podstawowa - paszport biometryczny na 10 lat dla osób od 13 do 70 roku życia
  2. 70 zł - paszport biometryczny na 10 lat dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów; od 13 do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego dokumentu
  3. 30 zł - paszport biometryczny na 5 lat dla małoletnich w wieku 5-13 lat, (od 7 roku życia wymagana ważna legitymacja uczniowska)
  4. 30 zł - paszport tymczasowy lub biometryczny na rok dla małoletnich w wieku 0-5 lat,
  5. 30 zł - paszport tymczasowy z terminem ważności do roku wydany w przypadkach przewidzianych w ustawie
  6. Bez opłat - dla osób, które ukończyły 70 lat
  7. Kwota podwyższona o 200% jeżeli posiadany ważny paszport został utracony lub zniszczony
Mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego mogą składać wnioski o wydanie paszportów:
 • w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Plac Wolności 17, sala A i B, tel. 061 854 10 31
 • w Delegaturach WUW
  • w Kaliszu - ul. Kolegialna 4, tel. 062 765 75 80
  • w Koninie - ul. Al. 1 Maja 7, tel. 063 243 01 96
  • w Lesznie - Pl. Kościuszki 4, tel. 065 529 48 38 w. 332, 335
  • w Pile - Al. Niepodległości 33/35, tel. 067 211 62 43, 211 61 08
 • w Terenowych Punktach Paszportowych
  • w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, tel. 061 424 66 30, fax 061 424 66 31
  • w Nowym Tomyślu - ul. Poznańska 33, tel. 061 442 67 60
  • w Ostrowie Wlkp. - Al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel. 062 737 84 78
  • w Szamotułach - ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 292 55 46 6
Odbiór paszportu:
  1. Dorośli - odbiór osobisty z dowodem osobistym i potwierdzeniem złożenia wniosku,
  2. Małoletni - rodzic lub opiekun z dowodem osobistym, aktem urodzenia dziecka i potwierdzeniem złożenia wniosku,
  3. Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, która ukończyła 13 rok życia - odbiera osobiście w obecności rodzica lub opiekuna, który powinien przedłożyć dowód osobisty, potwierdzenie złożenia wniosku oraz akt urodzenia dziecka  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510367

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno