Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Lp.Tytuł konkursu/tematOkres realizacjiKwota dotacjiData ogłoszenia konkursuData ostatecznego przyjmowania ofertDecyzja Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
70 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Szkolenia dla przewodników turystycznych.

Treść ogłoszenia


Od 01.02.2018 do 30.04.2018

3.000,00 23.11.2017r. 14.12.2017 do 15:30
Uchwała nr 1230/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22.12.2017 r.
69 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2018 - Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia


od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

50.000,00 23.11.2017r. 14.12.2017r. do godz. 15.30
Uchwała nr 1229/2017 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22.12.2017 r.
68 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.

Treść ogłoszenia


do 31.12.2018 r.

60725,88 zł na każdy punkt 26.10.2017r. 17.11.2017r. do godz. 15.00 Uchwała nr 1173/2017 z dnia 29.11.2017 roku67 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/n pn. "Programy profilaktyki zdrowia" w 2017 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego.

Treść ogłoszenia


do 15.12.2017r.

8 000,00 zł 25.04.2017r. 17.05.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 985/2017 z dnia 24.05.2017 roku66 Otwarty konkurs ofert na realizację pojedynczego zadania publicznego w zakresie organizacji | i promocji ważnych dla powiatu wydarzeń historycznych, jubileuszowych, promocyjnych oraz wizerunkowych w roku 2017.

Treść ogłoszenia

- wzór aktualizacji harmonogramu

- wzór aktualizacji kosztorysu

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

01.06.2017 - 31.07.2017r.

25 000,00 zł 14.04.2017r. 5.05.2017r. do godz. 15.30
65 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego"

Treść ogłoszenia

- wzór aktualizacji harmonogramu

- wzór aktualizacji kosztorysu

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

od 20.04.2017 do 31.07.2017r.

10 000,00 zł 15.03.2017r. 05.04.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 952/2017 z dnia 14.04.2017 roku


64 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na lata 2017-2019"

Treść ogłoszenia

od 01.01.2017 do 31.12.2019r.

1 168 389,00 zł 03.03.2017r.. 24.03.2017r. do godz. 12.00 Uchwała nr 938/2017 z dnia 29.03.2017 roku63 Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2017 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej" oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert"

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy w 2017 roku do 22.12.2017r.

25 000,00 zł 30.01.2017r. 13.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 897/2017 z dnia 23.02.2017 roku

62 Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy w 2017 roku - 31.12.2019r.

2 500,00 zł 30.01.2017r. 20.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 899/2017 z dnia 23.02.2017 roku

61 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2017 roku

Treść ogłoszenia

01.03.2017 - 31.12.2017r.

10 000,00 zł 18.01.2017r. 09.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 898/2017 z dnia 23.02.2017 roku

60 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Treść ogłoszenia

- wzór oferty realizacji zadania

- wzór sprawozdania

- wzór aktualizacji harmonogramu

- wzór aktualizacji kosztorysu

01.03.2017 - 31.12.2017r.

Łącznie wszystkie zadania: 350 000,00 zł 18.01.2017r. 8.02.2017r. do godz. 15.30 Uchwała nr 911/2017 z dnia 10.03.2017 roku

Załącznik do Uchwały nr 921/2017 z dnia 15.03.2017 roku

59 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu turystyki

Treść ogłoszenia

zadanie nr 1 - 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zadanie nr 2 - 1 kwietnia 2017 roku do 30 października 2017 roku

zadanie nr 1 – 50.000 złotych zadania nr 2 – 3.000 złotych 25.11.2016 15.12.2016 Uchwała nr 846/2016 z dnia 28.12.2016 roku

58 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2017-2019

Treść ogłoszenia

od 1.01.2017 do 31.12.2019 roku

2 581 102,00 zł 01.12.2016 30.12.2016 do godz. 12:00 Uchwała nr 873/2017 z dnia 18.01.2017 roku

57 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017

Treść ogłoszenia

od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku

60 725,88 zł 2.11.2016 29.11.2016 do godz. 15:00 Uchwała nr 822/2016 z dnia 14.12.2016 roku

56 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o w roku 2016

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu


04.09.2016 - 31.12.2016 r.

15 000,00 zł 12.08.2016 roku 02.09.2016 r. do godz. 15.30
55 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia


01.05.2016r. – 30.11.2016r.

5 000 zł 21.03.2016 r. 12.04.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 566/2016 z dnia 20.04.2016 roku

54 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu


01.05.2016 - 31.06.2016 r.

30 000 zł 4.03.2016 r. 25.03.2016 roku do godz.15:30
53 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego p.n. "Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

- Uchwała
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu
- Wzór oferty


11.04.2016 - 31.07.2016 r.

10 000 zł 04.03.2016 r. 24.03.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 554/2016 z dnia 06.04.2016 roku

52 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. "Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku" oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

02.03.2016 - 31.12.2016 r.

10 000 zł 19.01.2016 r. 23.02.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 523/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
51 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II/3/m p.n. "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa" w 2016 roku oraz przyjęcia tekstu ogłoszenia konkursowego

Treść ogłoszenia

01.03.2016 - 16.12.2016 r.

2 500 zł 19.01.2016 r. 16.02.2016 roku do godz.15:30 Uchwała nr 522/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
50 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2016

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu


01.03.2016 - 31.12.2016 r.

30 000,00 zł 18.01.2016 roku 08.02.2016 r. do godz. 15.30 Załącznik do Uchwały nr 529/2016 z dnia 02.03.2016 roku

49 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu o w roku 2016

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu


20.01.2016 - 31.12.2016 r.

330 000,00 zł 15.12.2015 roku 08.01.2016 r. do godz. 15.30 Załącznik do Uchwały nr 511/2016

Załącznik do Uchwały nr 512/2016

Załącznik do Uchwały nr 513/2016

Załącznik do Uchwały nr 514/2016

48 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 z zakresu turystyki

Treść ogłoszenia


zad.1. od 01.01.2016 do 31.12.2016;

zad. 2. od 01.04.2016 do 30.09.2016
zad.1 - 50.000 zł

zad. 2 - 3.000 zł
26.11.2015 roku do 16.12.2015 godzina 15:30 Uchwała nr 472/2015 z dnia 31.12.2015r.
47 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

Treść ogłoszenia

Informacja Zarządu do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2016

od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
61 800,00 zł 19.11.2015 roku do 10.12.2015 r. do godz. 15:00 Uchwała nr 432/2015 z dnia 15 .12.2015
46 II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku p.n. Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizacje regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszeniaod dnia podpisania umowy do 15.12.2015 roku
30 000,00 zł 10.11.2015 roku do 01.12.2015 r. do godz. 10:00 Rozstrzygnięcie
45 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia


od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku
12 500,00 zł 01.07.2015 roku do 23.07.2015r. do godz. 15.30. brak
44 Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2015 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszenia


od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 roku
70 000,00 zł 28.05.2015 roku do 19.06.2015r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie
43 Ogłoszenie II Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia


15.06.2015 - 27.11.2015 roku
4 000,00 zł 15.04.2015 roku do 18.05.2015r. godz. 15.30 Rozstrzygnięcie
42 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu

15.05.2015- 31.12.2015 roku 167 500,00 zł 16.04.2015 roku do 07.05.2015 r. godz. 15.30 brak
41 Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

Treść ogłoszenia


16.03.2015- 11.12.2015 roku
2 000,00 zł 04.02.2015 roku do 02.03.2015 r. godz. 15.30 Rozstrzygnięcie
40 Programy profilaktyki zdrowia w zakresie profilaktyki nowotworowej

Treść ogłoszenia


30.03.2015- 27.11.2015 roku
4 000,00 zł 04.02.2015 roku do 02.03.2015 r. godz. 15.30 Unieważnienie
39 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2015

Treść ogłoszenia

- Wzór oferty realizacji zadania
- Wzór sprawozdania
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu


zadania 1-4:
15.03.2015 - 31.12.2015 r.

zadanie 5:
17.03.2015 - 31.12.2015 r.
145 000,00 zł 30.01.2015 roku 23.02.2015 r. do godz. 12.00 Rozstrz. 1 Rozstrz. 2
Rozstrz. 3
Rozstrz. 4


Rozstrz. 5
38 Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku

Treść ogłoszenia


02.03.2015 - 31.12.2015 roku
10 000,00 zł 28.01.2015 roku do 23.02.2015 r. godz. 15.30 Rozstrzygnięcie
37 Programy profilaktyki zdrowia

Zadanie 1 - Profilaktyka nowotworowa

Zadanie 2 - Profilaktyka zdrowia psychicznego

Treść ogłoszenia


01.09.2014 - 30.11.2014 roku

01.09.2014 - 30.11.2014 roku
3 000,00 zł


3 000,00 zł
09.07.2014 roku

09.07.2014 roku
01.08.2014 roku

01.08.2014 roku
Rozstrzygnięcie
36 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Treść ogłoszenia
Oferta realizacji zadania

od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku 15 000,00 zł 30.05.2014r. 20.06.2014r. do godz. 12.00 brak
35 Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2014 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 30.11.2014 roku 80 000,00 zł 06.05.2014r. 28.05.2014r. do godz. 10.00 Rozstrzygnięcie
34 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Treść ogłoszenia

od 1 maja do 31 grudnia 2014 roku 25 000,00 zł 03.04.2014r. 24.04.2014r. brak
33 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2014 pn. Udostepnienie i prowadzenie dla turystów i mieszkańców zabytkowych obiektów Parowozowni w Gnieźnie

Treść ogłoszenia

01.04.2014 - 1.12.2014r. 5 000,00 zł 03.03.2014r. 24.03.2014r. godzina 14:30 Rozstrzygnięcie
32 Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa w roku 2014

Treść ogłoszenia

03.03.2014 - 15.12.2014r. 3 000,00 zł 26.02.2014r. 24.03.2014r. Rozstrzygnięcie
31 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2014

Treść ogłoszenia

- Oferta realizacji zadania
- Sprawozdanie
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu

zadania 1-5:
24.02.2014 - 31.12.2014 r.

zadanie 6:
1.03.2014 - 31.12.2014 r.
315 000,00 zł 17.01.2013r. 10.02.2014r. do godz. 12.00 - Rozstrzygnięcie w zakresie kultury fizycznej

- Rozstrzygnięcie w zakresie kultury

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnaziady
- Liga państwowa
- Puchar MWW
- Szkolenie dzieci i młodzieży
30 Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2014r.

Treść ogłoszenia

01.01-31.12.2014r. 10 000,00 zł 08.01.2014r. 04.02.2014r. Rozstrzygnięcie
29 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie na lata 2014-2016

Treść ogłoszenia
01.01.2014-31.12.2016r. 1.970.871,00zł na 2014 rok; na lata 2015-2016 wysokość środków na finansowanie zadania będzie uzależniona od poziomu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego 08.01.2014r. 04.02.2014r. Rozstrzygnięcie
28 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego "Profilaktyka zdrowia psychicznego"

Treść ogłoszenia

09.09.2013 - 30.11.2013r. 4.000 zł 07.08.2013 29.08.2013r. do godz. 15:30 brak
27 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego "Profilaktyka nowotworowa"

Treść ogłoszenia

09.09.2013 - 30.11.2013r. 2.000 zł 07.08.2013 29.08.2013r. do godz. 15:30 brak
26 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym”

Treść ogłoszenia
Wzór oferty

01.09.2013 – 31.12.2013r. 30.000 zł 01.08.2013 22.08.2012 do godz. 15.30 brak
25 Prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2013 poprzez organizację regularnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie infrastruktury

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 30.11.2013r. 70.000 zł 01.07.2013 23.07.2013 do godz. 10.00 Rozstrzygnięcie
24 Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2013 roku

Treść ogłoszenia

18.02.2013r. do 31.12.2013 roku 20.000 zł16.01.201311.02.2013r. godz. 15.30 Rozstrzygnięcie
23 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2013

Treść ogłoszenia

- Oferta realizacji zadania
- Sprawozdanie
- Aktualizacja harmonogramu
- Aktualizacja kosztorysu
zadania 1-5: 20.02.2013 - 31.12.2013 roku

zadanie 6: 1.03.2013 - 31.12.2013 roku
255 000,00 zł14.01.2013 08.02.2013 do godz. 12.00 Rozstrzygnięcie - zadanie 1-5

Rozstrzygnięcie - zadanie 6
22 Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa

Treść ogłoszenia

18.02.2013r. do 13.12.2013 roku 2 000,00 zł 09.01.2013 01.02.2013 godz. 15.00 Rozstrzygnięcie
21 Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2013 roku

Treść ogłoszenia

01.01.2013r. do 31.12.2013 roku 20.000 zł28.11.2012 27.12.2012r. godz. 15.30 Unieważnienie konkursu
20 Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

Treść ogłoszenia

od dnia 01.01.2013 do 31.12.2015 roku - w roku 2013 - 80.000 zł
- w roku 2014 - kwota dotacji zostanie określona w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014
- w roku 2015 - kwota dotacji zostanie określona w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015
26.11.201217.12.2012 do godz. 15.00 Rozstrzygnięcie
19 Prowadzenie Gnieźnienskiej Kolei Wąskotorowej w latach 2013 - 2015 poprzez utrzymanie taboru

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 roku - w roku 2013 - 40.000 zł
- w roku 2014 - kwota dotacji zostanie określona w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014
- w roku 2015 - kwota dotacji zostanie określona w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015
26.11.201217.12.2012 do godz. 15.00 Rozstrzygnięcie
18 Organizacja regularnych przewozów pasażerskich na sieci Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 roku 70 000,00 zł25.07.201216.08.2012 do godz. 8.15 Rozstrzygnięcie
17 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Treść ogłoszenia

20.08.2012 roku - 28.11.2012 5 000,00 zł12.07.201206.08.2012 do godz. 12.00 Rozstrzygnięcie
16 Prowadzenie Gnieźnienskiej Kolei Wąskotorowej w roku 2012 poprzez utrzymanie taboru i infrastruktury

Treść ogłoszenia

od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku 40 000,00 zł19.04.201210.05.2012 do godz. 14.00 Rozstrzygnięcie
15 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2012

Treść ogłoszenia

07.05.2012 roku - 31.12.2012 40 000,00 zł11.04.201202.05.2012 brak
14Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego "Profilaktyka zdrowia psychicznego"

Treść ogłoszenia

02.05.2012 roku - 30.09.2012 1 500,00 zł28.02.201226.03.2012 Rozstrzygnięcie
13Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego "Profilaktyka nowotworowa"

Treść ogłoszenia

02.05.2012 roku - 31.10.2012 3 000,00 zł28.02.2012 26.03.2012 Rozstrzygnięcie
12Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia

20.02.2012 roku - 31.12.2012 331 000,00 zł05.01.201227.01.2012 do godz. 15.30 Rozstrzygnięcie
11"Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

Treść ogłoszenia

01.01.2012 roku do 31.12.2012 80 000 zł30.11.201122.12.2011 do godziny 15:00 Rozstrzygnięcie
10"Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2012 roku"

Treść ogłoszenia

01.01.2012 roku do 31.12.2012 65 000 zł29.12.201119.01.2012 do godziny 12:00 Rozstrzygnięcie
9"Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim"

Treść ogłoszenia

01.07.2011 roku do 31.08.201115 000 zł08.06.201129.06.2011 do godziny 15:00Rozstrzygnięcie
8"Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym"

Treść ogłoszenia

26.05.2011 - 31.10.201160 000,0028.04.201119.05.2011 do godz. 15.00Rozstrzygnięcie
7Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert "Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa"

Treść ogłoszenia

02.05.2011r. do 30.11.2011r. 5 000,0028.02.201131 marca 2011r.Rozstrzygnięcie
6"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011"

Treść ogłoszenia

28.03.2011 – 31.12.201130 000,0010.02.201103.03.2011 do godz. 15.00Rozstrzygnięcie
5„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie”

Treść ogłoszenia

01.01.2011 – 31.12.20132 385 975 zł. na 2011 rok; na lata 2012-2013 wysokość środków na finansowanie zadania będzie uzależniona od poziomu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.23.12.201017.01.2011 do godz. 12.00Rozstrzygnięcie
4„Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie”

Treść ogłoszenia

01.01.2011 – 31.12.201180 000 zł.09.12.201031.12.2010 do godz. 12.00Rozstrzygnięcie
3„Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Gnieźnie”

Treść ogłoszenia

01.01.2011 – 31.12.201125 000 zł.09.12.201031.12.2010 do godz. 12.00Rozstrzygnięcie
2"Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

Treść ogłoszenia

01.01.2011 – 31.12.2011100 000 zł.01.12.201021.12.2010 do godz. 15.00Rozstrzygnięcie
1"Realizacja w formie powierzenia lub wspierania zadań Publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej"

Treść ogłoszenia

10.03.2011 – 31.12.2011240 000,00 zł.20.01.201110.02.2011 do godz. 15.00Rozstrzygnięcie
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 22-08-2018 r.    Licznik Odwiedzin22250861

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno