Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Poradnik Interesanta - Wydział Ochrony Środowiska, Biuro ds. Rolnictwa

Uwaga !
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw w danym wydziale.

Jeżeli w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania” umieszczony jest wniosek potrzebny do danej sprawy, to aby pobrać wniosek/formularz należy przytrzymać klawisz „Ctrl” na klawiaturze i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Ta czynność uruchomi hiperłącze niezbędne do pobrania niezbędnego dokumentu.
Godziny pracy wydziału:
Pon.-Pt. 7.30 - 15.30

OS - 01 – Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i płynów do powietrza,
OS - 02 – Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów i płynów nie wymaga pozwolenia,
OS - 03 – Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
OS - 04 – Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja pól elektromagnetycznych nie wymaga pozwolenia,
OS - 07 – Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji,
OS - 08 – Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
OS - 09 – Wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
OS - 10 – Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
OS - 14 – Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
OS - 15 – Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych,
OS - 16 – Zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji,
OS - 17 – Decyzja uchylająca sprzeczne z prawem lub statutem uchwały organów spółki,
OS - 18 – Wydawanie decyzji dla fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki wodnej a odnoszących korzyści z urządzeń spółki, co do wysokości i rodzaju świadczenia na rzecz spółki,
OS - 19 – Ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzeń wodnych,
OS - 20 – Rejestracja łodzi,
OS - 21 – Wydawanie Karty Wędkarskiej, Karty Łowiectwa Podwodnego,
OS - 22 – Ochrona roślin – wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
OS - 23 – Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
OS - 24 – Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
OS - 25 – Zgoda za pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
OS - 26 – Nadzór nad administrowaniem łowiectwem,
OS - 27 – Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej,
OS - 28 – Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,
OS - 29 – Propagowanie działań proekologicznych i edukacja młodzieży oraz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przyrody, środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
OS - 30 – Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,
OS - 31 – Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
OS - 33 – Wniosek o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego.
OS - 34 – Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510310

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno