Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Straż pożarna


Adres:

ul. Bolesława Chrobrego 22
62-200 Gniezno

Telefon/fax: tel. 426-15-44 fax : 426-23-01 w 31

Adres e-mail: kppspgniezno@psp.wlkp.pl

Adres WWW: www.gniezno.psp.wlkp.pl

Struktura organizacyjna:

 1. Komendant: st. kpt. mgr inż. Mariusz Dębski
 2. Z-ca Komendanta: mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kapciński

Godziny i dni urzędowania:

 1. Poniedziałek - Piątek: 7:30-15:30


Jednostka została powołana na podstawie ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Czym zajmuje się wydział:

Operacyjno-szkoleniowy, bhp :

 1. analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja
 2. przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciw pożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych
 3. organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie, w zakresie prowadzenia działań ratowniczych Kontrolno-rozpoznawczy
 4. analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną
 5. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
 6. utrzymywanie kontaktów z mediami
 7. prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie projektowania i stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych

Organizacyjno-kadrowy:

 1. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 2. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków
 3. realizowanie polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego

Finansów :

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami

Techniczny :

 1. utrzymanie gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego
 2. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów

Kwatermistrzowski :

 1. planowanie potrzeb materiałowo technicznych
 2. dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej
 3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania komendy powiatowej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
 4. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze
 5. współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.

Kontrolno - rozpoznawczy:

 1. analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 2. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stany bezpieczeństwa poża­rowego powiatu,
 3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 4. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 5. rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
 6. zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów bu­dowlanych,
 7. opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bez­pieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
 8. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożeń, oraz współpraca z organami dochodzeniowo - śledczymi i innymi organami,
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 10. utrzymywanie kontaktów z mediami.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 10-12-2018 r.    Licznik Odwiedzin22510400

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno