Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21grudnia 2017 roku o godz. 12:00w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

21 grudnia2017 roku

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30listopada 2017r.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  3. zatwierdzanie planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  4. zatwierdzanie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  5. zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.

  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9 z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na okres od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

  9. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2031:
  1. przedstawienie projektu uchwały,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2031,

  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

  4. dyskusja nad projektem uchwały,

  5. głosowanie uchwały.

 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018:
  1. przedstawienie projektu uchwały,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018,

  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2018 rok,

  4. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

  5. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,

  6. dyskusja nad projektem uchwały,

  7. głosowanie uchwały.

 8. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiociefunkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.

 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.

 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 12. Wolne głosy i informacje.

 13. Zamknięcie sesji. 14. 2017-12-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 20-09-2018 r.    Licznik Odwiedzin22324662

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno