Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Witkowie

12 grudnia oficjalnie oddano do użytku nowy chodnik przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie.

Dzięki przekazaniu przez Powiat Gnieźnieński zadania Gminie Witkowo i dofinansowaniu inwestycji kwotą 100 tys. zł, zakończono wszystkie prace, na odcinku drogi powiatowej prowadzącej do granicy miasta.

W ramach zadania powstało 850 m chodnika. Koszt całości robót wyniósł 305 tys. zł. Tym samym, zrealizowano kolejną z listy priorytetowych i oczekiwanych inwestycji, które bezpośrednio wpływają na ułatwienia komunikacyjne oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

Zadanie ujęto w Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020; WSPO I/2/a, „Budowa i przebudowa dróg”.