Umowa na dofinansowanie modernizacji eSTeDe podpisana

20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak oraz Dyrektor CK eSTeDe Grzegorz Reszko podpisali umowę o dofinansowanie, kwotą blisko 4 ml zł,


przebudowy i modernizacji Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie. W spotkaniu uczestniczyli również Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński oraz Wicestarosta Jerzy Berlik.

W ramach realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie”, wykonane zostaną kompleksowe roboty budowlane obejmujące cały obiekt. Nowe oblicze zyska scena i teren wokół budynku. EsTeDe znacznie poszerzy także ofertę zajęć i pracowni.

Innowacyjny projekt, o łącznej wartości blisko 5,5 mln zł sprawi, że Gniezno doczeka się jednego z najnowocześniejszych ośrodków kultury w regionie, w pełni przystosowanego do potrzeb osób niedosłyszących, niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo. Realizacja inwestycji powinna planowo rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.