Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie konkursu na dyrektora ZSP nr 3 w Gnieźnie

We wtorek, 12 lutego odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów: dotychczasowy dyrektor tej placówki Henryk Zander oraz zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Paweł Lubbe.

Komisja konkursowa składała się z dwunastu osób: trzech przedstawicieli organu założycielskiego, czyli Starostwa Powiatowego (Krzysztof Ostrowski, Dariusz Pilak, Emilia Dutka), trzech przedstawicieli kuratorium oświaty, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i dwóch przedstawicieli związków zawodowych. Funkcję przewodniczącej pełniła przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Emilia Dutka.

Z grona komisji egzaminacyjnej powołano też trzyosobową komisję skrutacyjną, w skład której weszli przedstawicie związków zawodowych – Anna Brodnicka (ZNP), Hanna Tomczak (Solidarność) oraz przedstawiciel rady rodziców – Grzegorz Pietrowiak.

Obydwaj kandydaci spełniali wymogi formalne. Po przedstawieniu przez nich koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz zadaniu pytań przez członków komisji, przystąpiono do głosowania.

Po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna poinformowała, że stosunkiem 7:5 wygrał Henryk Zander. Poproszono obu kandydatów na salę i komisja egzaminacyjna pogratulowała zwycięzcy.

Następnie, zgodnie z obowiązującą procedurą, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, przygotowując do przekazania starostwu protokół z prac komisji, przeliczyła ponownie głosy i okazało się, że zostały one źle policzone przez komisję skrutacyjną. Wynik głosowania – jak wynikało z oddanych kart do głosowania – winien być 6:6.

Nie było jakichkolwiek możliwości spreparowania wyników głosowania, ponieważ nazwiska kandydatów na kartach napisały własnoręcznie członkinie komisji skrutacyjnej – przedstawicielki związków zawodowych. Nie było na nich żadnych skreśleń, ani dopisków, wszystkie głosy były ważne.

Ponownie poproszono wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, a komisja skrutacyjna przyznała się do błędu i przeprosiła za zaistniałą sytuację oraz dokonała ponownego przeliczenia.

Ponieważ głosowanie zakończyło się remisem, przystąpiono, po krótkiej przerwie, do drugiego głosowania. Wynik był ponownie taki sam – 6:6. Konkurs został więc nierozstrzygnięty.

Nikt z dwunastu członków komisji egzaminacyjnej nie wniósł jakichkolwiek zastrzeżeń do protokołu z posiedzenia.

W sytuacji dwukrotnego nierozstrzygnięcia konkursu, prawo oświatowe mówi, że Zarząd Powiatu ma prawo do wybrania dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwej rady pedagogicznej i kuratorium oświaty.

2008-02-18

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 19-08-2018 r.    Licznik Odwiedzin22241601

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno