Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat przyjął strategię turystyki do roku 2020

Powiat Gnieźnieński przyjął strategię rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na okres 2008 - 2020. Po pozytywnym zaakceptowaniu niniejszego dokumentu przez Radę Programową strategia została uchwalona przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego na sesji w dniu 21 lutego 2008 roku.

Mając na uwadze, że turystyka jest jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki Zarząd Powiatu zdecydował się zlecić profesjonalnej firmie przygotowanie "Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego, z ujęciem produktów turystycznych". Zadanie to wykonała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Podstawę prawną do rozpoczęcia i zakończenia procesu opracowania Strategii stanowiła Ustawa o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt. 11; Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

Strategia to długofalowy (przewidziany na wiele lat) plan działania. Jest on przygotowany w oparciu o istniejące zasoby lub zasoby, które planuje się pozyskać. Opiera się on na zdiagnozowanych potrzebach i przyjętych celach do realizacji.

Jest to tym bardziej istotne, że turystyka to jedna z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki (wpływająca na rozwój budownictwa, komunikacji, hotelarstwa, gastronomii, sektora rozrywkowego i wielu innych gałęzi gospodarki).

Strategia wyznacza najważniejsze cele z punktu widzenia rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim jako ważnej dziedziny gospodarki oraz identyfikuje obszary uznane za najważniejsze, z punktu widzenia osiągnięcia tych celów.

Biorąc pod uwagę, że potencjalny turysta oczekuje obsługi kompleksowej, w strategii zawarto także informacje o najbardziej pożądanych produktach turystycznych powiatu gnieźnieńskiego, których rozwój (w tym wzrost zainteresowania nimi ze strony turystów) powinien przyczynić się do rozwoju turystyki i samego powiatu gnieźnieńskiego.

Dokument powstał w roku 2007. Jego opracowanie zajęło kilka miesięcy. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych została pozytywnie oceniona przez Radę Programową, która aktywnie współuczestniczyła przy dokonaniu analizy atrakcyjności turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz wskazała na propozycje nowych rozwiązań, działań i produktów turystycznych. Rada Programowa powołana przez Starostę Gnieźnieńskiego składała się z przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków i instytucji o charakterze kulturalnym i turystycznym, jak również z przedstawicieli prywatnego sektora branży turystycznej.

Strategia obejmuje między innymi:

 • diagnozę obecnej sytuacji w zakresie turystyki w powiecie gnieźnieńskim - analizę SWOT dla obecnej sytuacji,
 • określenie produktów turystycznych, wraz ze wskazaniem grup docelowych potencjalnie zainteresowanych ich zakupem,
 • określenie kluczowych czynników sukcesu dla wskazanych produktów turystycznych,
 • wybór najważniejszych produktów turystycznych w aspekcie oczekiwanego rozwoju turystyki, jako ważnej dziedziny gospodarki,
 • plan promocji produktów turystycznych,
 • plan działań ewaluacyjnych.

Dla zapewnienia właściwego rozwoju turystyki, strategia sektorowa (odnosząca się do tego rozwoju jest:

 • zgodna z długofalową strategią rozwoju powiatu gnieźnieńskiego,
 • odnosi się do wszystkich potrzeb sugerowanych przez rynek,
 • stanowi szeroką propozycję produktową,
 • uwzględnia innowacje produktowe,
 • wskazuje jak należy wyróżniać na rynku produkt i markę Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Przygotowując strategię rozwoju turystyki w powiecie gnieźnieńskim przyjęto, że produkty turystyczne powinny być adresowane zarówno do rynku lokalnego, krajowego jak i zagranicznego (kryterium przestrzeni). Powinny być adresowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i tour operatorów (kryterium funkcji). Strategia głównie koncentruje się na obsłudze turystyki masowej, z uwzględnieniem najważniejszych grup konsumentów.

Dla każdego produktu były klarownie określane cechy, tak aby możliwe było wyróżnienie go na rynku (branding). Wyróżnienie będzie miało na celu wykreowanie jego wizerunku, który pozytywnie odbiegać będzie od substytutów oraz który umożliwi łatwe przywoływanie przez Konsumenta indywidualnych cech produktu. Duża waga była przywiązywana do nazewnictwa poszczególnych imprez, jako elementu budowania ich unikalnego charakteru.

Tworząc strategię rozwoju turystyki opartą na produktach turystycznych, pamiętano także o tym, że budowa wizerunku produktu turystycznego odbywa się przede wszystkim przez nawarstwianie się pozytywnych doświadczeń i opinii turystów. Dlatego też zostały wskazane instytucje, firmy prywatne itp. odpowiedzialne za "sprzedaż" i promocję poszczególnych produktów turystycznych.

Strategia rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych została przyjęta na okres 2008 - 2020. Jej sukces lub niepowodzenie będzie uzależnione od działań podejmowanych przez wszystkie podmioty sektora turystyki oraz przez samorządy lokalne.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat-gniezno.pl w dziale strategie, plany.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


2008-03-06
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 19-08-2018 r.    Licznik Odwiedzin22241634

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno